Opslagtank voor diverse vloeistoffen en reagentia

De kunststof opslagtanks van Bollaert worden voornamelijk ingezet voor de opslag van (regen)water zowel ondergronds als bovengronds, maar deze zijn ook uitermate geschikt voor het opslaan van heel wat andere producten, in het bijzonder diverse vloeistoffen en reagentia:


Opslagtank proceswater

In vele productieprocessen wordt water gebruikt, waarbij de samenstelling en zuiverheid van dat water verandert.

 • Gedemineraliseerd water (= demiwater of gedeïoniseerd water) : water waaruit alle ionen (zouten, mineralen) verwijderd zijn.
 • Ultra puur water : nog verder gezuiverd dan gedemineraliseerd water, waarbij ook nog andere stoffen uit het water gehaald worden, zoals zwevende en/of organische stoffen, zodat ultra puur water (UPW) verkregen wordt.
 • Koelwater : water dat werd gebruikt voor afkoeling van machines, stoffen … en dat niet in aanraking is gekomen met de af te koelen stoffen of met andere verontreinigende stoffen.
 • Spoelwater : water dat werd gebruikt voor het spoelen van flessen, vaten, tonnen, borstels, voedingsproducten …

Ook voor de opslag van al deze soorten proceswater zijn Bollaert watertanks geschikt.

Kunststof opslagtank proceswater / opslagtank koelwater

Opslagtank alcoholische dranken zoals bier, wijn, …

Tijdens verschillende fasen van het proces voor het brouwen van alcoholische dranken (bier, wijn, cider, whisky) is het nodig het geproduceerde en vaak nog niet afgewerkte brouwsel te bewaren en tijdelijk op te slaan, bijvoorbeeld tijdens de gisting.

Bepaalde HDPE tanks van Bollaert, zijn geschikt als

 • opslagtank voor bier
 • opslagtank voor cider
 • opslagtank voor wijn
 • opslagtank voor whisky
Opslagtank voor bier en opslagtank voor wijn

Opslagtank reagentia en industriële stoffen

Bij industriële (productie)processen, zijn er verschillende stoffen die gedurende een bepaalde tijdsperiode moeten worden opgeslagen in een container.

In bepaalde HDPE tanks van Bollaert kunnen heel wat van deze stoffen bewaard worden, u kunt deze opslagtanks o.a. inzetten als

 • opslagtank voor calciumacetaat, calciumbisulfiet, calciumcarbonaat (verzadigde oplossing), calciumchloride (verzadigde oplossing), calciumhydraten (alle concentraties), calciumnitraat (50%), calciumoxide (verzadigde oplossing) …
 • opslagtank voor fructose
 • opslagtank voor glucose
 • opslagtank voor magnesiumcarbonaat, magnesium chloride, magnesium hydroxide, magnesiumnitraat, magnesiumsulfaat …
 • opslagtank voor natriumacetaat, natriumbicarbonaat, natriumbisulfaat, natriumbisulfiet, natriumboraat, natriumchloride, natriumcyanide, natriumnitraat, natriumsulfide, natriumsulfaat …
Vloeistoftank / opslagtank voor reagentia en industriële stoffenBent u op zoek naar een tank die specifiek gecertificeerd is voor één van deze toepassingen?
Contacteer ons sales-team via sales@bollaert.email of bel ons op 09 369 13 81


Overige

Bent u op zoek naar een opslagtank voor een vloeistof of reagens die niet vermeld wordt op deze pagina?

Neem contact op met onze sales-afdeling en we kijken na of onze opslagtanks geschikt zijn voor uw noden.
Disclaimer

Voor bepaalde tanks uit ons gamma kunnen wij de nodige garanties geven voor gebruik met specifieke (vloei)stoffen en reagentia. De verschillende tank-toebehoren die Bollaert o.a. via deze webshop aanbiedt, zijn echter niet geschikt voor gebruik met deze speciale (vloei)stoffen en reagentia.

U bent verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke verplichtingen i.v.m. de opslag van vloeistoffen en stoffen. Naargelang uw locatie en situatie kunnen dit o.a. zijn: milieuverplichting, vergunningsplicht, specifieke eisen voor de houder van vloeistoffen …

Bollaert BV is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze pagina.

De gegevens op deze pagina zijn slechts indicatief omdat de bestendigheid van producten tegen chemische agentia wordt beïnvloed door hun vorm en de gebruiksomstandigheden. Het is algemeen bekend dat de temperatuurstijging zich altijd vertaalt in verhoogde agressiviteit van de stof die in de tank is opgeslagen. Hieruit volgt dat voor alle bovengenoemde vloeistoffen, als de bedrijfstemperatuur 70°C nadert, het van essentieel belang is dat de klant, voor gebruik altijd een test uitvoert met een materiaalmonster, aangezien Bollaert BV in deze gevallen geen exacte garanties kan bieden of enige verantwoordelijkheid kan nemen. Neem in dergelijke situaties vooraf contact op met onze technische dienst.

0