5 vaak gestelde vragen over een sterfput of bezinkput

Vaak gestelde vragen over sterfputten of bezinkputten: ‘Wat is een sterfput?’, ‘Waarom is een sterfput of bezinkput nuttig?’, ‘Zijn er verplichtingen, regels of vergunningen gelinkt aan de installatie van een bezinkput?’ …

Lees meer

Wat is een sterfput?

Een sterfput of bezinkput is een ondergronds reservoir met gaten, dat het overtollige afvalwater van de septische put opvangt en geleidelijk in de grond laat sijpelen. Het is ontworpen om de afvoer geleidelijk te laten verlopen zodat het water op een natuurlijke manier kan worden geabsorbeerd.


Waarom is een sterfput of bezinkput nuttig?

De sterfput in pvc wordt geplaatst in het verlengde van een septische put. De septische put zorgt voor de opvang van het afvalslib en het afvalwater loopt over in de pvc sterfput, die op zijn beurt ervoor zal zorgen dat het afvalwater geleidelijk in de bodem insijpelt.installatie sterfputMet andere woorden: het is nuttig (en vaak wettelijk verplicht) om én een klassieke septische put én een sterfput te plaatsen. Als je enkel een sterfput plaatst, zal het bezinksel ervoor zorgen dat de gaatjes snel dichtslibben – waardoor de werking van deze teniet wordt gedaan én je het risico loopt op verstoppingen in jouw woning. Wanneer je eerst een septische put plaatst en de overloop ervan aansluit op een aparte sterfput, dan komt er in jouw sterfput quasi geen bezinksel meer terecht.Plaatsing van de sterfput kan door de meeste mensen zelf gedaan worden. Voorzie grind (=gravier) met rondom de sterfput een worteldoek. De overloop van de sterfput kan u – indien van toepassing – aansluiten op een nabijgelegen beek.


Is er onderhoud nodig voor een sterfput?

Ja, het is belangrijk om regelmatig na te kijken of het water nog door de gaten in de bodem kan doorsijpelen. Soms is het nodig om de sterfput te reinigen en sediment en vuil uit de put te halen.


Zijn er verschillende types bezinkputten?

Ja, er zijn verschillende types. Bij Bollaert zijn er steeds rechthoekige en ronde sterfputten met een volume tussen 1000 liter en 5000 liter in voorraad. Deze sterfputten zijn vervaardigd uit kunststof polyethyleen. Deze sterfputten zijn licht en eenvoudig zelf te plaatsen.Zie ons complete gamma sterfputten! Twijfel je over de keuze van jouw sterfput, neem gerust contact met ons op . We helpen je graag verder.


Zijn er verplichtingen, regels of vergunningen gelinkt aan de installatie van een sterfput of bezinkput?

Wanneer plaatst u een sterfput?

Een sterfput wordt geplaatst wanneer u – permanent of tijdelijk – niet kunt aansluiten op de riolering.

 • Sommige regio’s in België zijn voorlopig (= collectief te optimaliseren buitengebied) niet aangesloten op riolering met een aansluiting op een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
 • Sommige regio’s in België zullen nooit (= individueel gebied) worden aangesloten op riolering met een aansluiting op een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
 • Ook wanneer u nog in afwachting bent van rioleringen in uw straat, is een sterfput een praktische oplossing.

Informeer u goed bij de lokale overheden om te weten als u een sterfput (en bij uitbreiding een septische put) kunt/mag/moet plaatsen.


Het verwerken van uw afvalwater is gebonden aan regelgeving. De volgende link geeft het zoneringsplan weer van gans Vlaanderen: zoneringsplan .

 • centraal gebied (Centraal gebied) met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation
 • collectief geoptimaliseerd buitengebied (Collectief geoptimaliseerd buitengebied) met recente aansluiting op een zuiveringsstation
 • Collectief te optimaliseren buitengebied (Collectief te optimaliseren buitengebied) dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd
 • Individueel te optimaliseren buitengebied (Individueel te optimaliseren buitengebied) zone waar het afvalwater individueel zal moeten worden gezuiverd dmv een IBA (= Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater)
Plaatsing van een septische put

Als uw woning zich in een rode/groene cluster bevindt moet men theoretisch gezien voorzien zijn van een septische put en is het plaatsen van septische putten verplicht.

Plaatsing van een septische put

Als uw woning zich in een rode/groene cluster bevindt moet men theoretisch gezien voorzien zijn van een septische put en is het plaatsen van septische putten verplicht.

Plaatsing van een sterfput

U woont in een collectief of individueel te optimaliseren buitengebied? Dat betekent dat uw woning voorlopig (bij collectief gebied) of nooit (bij individueel gebied) aansluit op riolering met een aansluiting op een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Een sterfput kan u helpen om het afvalwater indirect in de bodem te lozen.Bollaert raadt u aan ALTIJD de gemeente te contacteren aangezien in sommige gemeentes uw installatie uit vast bepaalde onderdelen moet/mag bestaan:

 • een septische put (= verkrijgbaar bij Bollaert)
 • een sterfput (= verkrijgbaar bij Bollaert)
 • een vetafscheider (= verkrijgbaar bij Bollaert)
 • een IBA = Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater
0