6 vaak gestelde vragen over een vetafscheider

Vaak gestelde vragen over vetafscheiders: ‘Wat is het nut van een vetafscheider?’, ‘Hoe werkt een vetafscheider?’, ‘Wie is verplicht om een vetafscheider te plaatsen?’, ‘Kan ik een vetput zelf installeren? En kies ik dan best voor een bovengrondse of ondergrondse vetput?’, …

Lees meer
 
Vetafscheider 25 Liter Inox Vetput 1000 Liter Ondergronds Vetput 1000 Liter Kan Door De Deur

Wat is het nut van een vetafscheider?

Vetten en olie lossen niet op in water en kunnen het rioolnetwerk en de waterzuiveringsinstallaties schaden. Door afzetting van vet, kunnen verstoppingen ontstaan. Om deze hinder te voorkomen, legt de Vlaamse regering bedrijven en handelszaken – die veel vetten verwerken – op om een vetafscheider of vetput te plaatsen. Deze scheidt het vet van het afvalwater, zodat het niet in de riolering terecht komt. Bovendien kunnen vetten zich makkelijk vastzetten in de ondergrondse leidingen van jouw (horeca)zaak en daardoor verstoppingen veroorzaken op jouw terrein.

Hoe werkt een vetafscheider?

Het vethoudend water komt via de afvoer (bvb. gootseen in een gootkeuken) in de vetafscheider terecht. Een vetput remt de stroming van afvalwater af. Vetten, slib, etensresten en water worden gescheiden van elkaar. Vet en olie verzamelen zich aan de oppervlakte, terwijl slib en etensresten naar de bodem van de afscheider zinken. Door de plaatsing van de afvoerbuis boven de bodem van de put, zal enkel het water afvloeien. De vetten en het bezinksel blijven achter in de vetput.Zie ons complete gamma aan vetafscheiders!

Wie is verplicht om een vetafscheider te plaatsen?

In Vlaanderen is een vetafscheider verplicht wanneer dierlijke of plantaardige vetten, oliën of andere stoffen het afvalwater kunnen vervuilen. Onder andere horecazaken en grootkeukens zijn verplicht een vetput te plaatsen tussen de keukenafvoer en de riolering. Dit is vastgelegd in het Vlaamse Milieureglement (VLAREM). Zie ook Ik heb een (horeca)zaak. Moet ik mijn vet afzonderlijk afvoeren? Ook vishandelaars, cateraars, kantoren met een eigen kantine en voedselverwerkende bedrijven vallen onder deze regelgeving.

Voor restaurants geldt de volgende regel: indien een restaurant minder dan 600 m³/jaar loost, dan wordt deze lozing van huishoudelijk afvalwater niet ingedeeld als hinderlijke inrichting. Daarnaast is het antwoord op de vraag of je al dan niet een vetafscheider dient te plaatsen, afhankelijk van waar het restaurant zich bevindt op het gemeentelijk zoneringsplan.

Het verwerken van uw afvalwater is dus o.a. afhankelijk van de locatie van het gebouw. De volgende link geeft het zoneringsplan weer van gans Vlaanderen: zoneringsplan .
 • centraal gebied(Centraal gebied) met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation
 • collectief geoptimaliseerd buitengebied(Collectief geoptimaliseerd buitengebied) met recente aansluiting op een zuiveringsstation
 • collectief te optimaliseren buitengebied(Collectief te optimaliseren buitengebied) dit is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd
 • individueel te optimaliseren buitengebied(Individueel te optimaliseren buitengebied) zone waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden dmv een IBA (= Individuele Behandelinsinstallatie voor afvalwater).

 • Vetafscheider en het gebied waarin het gebouw zich bevindt.

 • centraal gebied  Kleine restaurants kunnen in dit gebied mogelijks genieten van een vrijstelling. Dit is echter afhankelijk van gemeente tot gemeente.
 • collectief geoptimaliseerd buitengebied  Kleine restaurants kunnen in dit gebied mogelijks genieten van een vrijstelling. Dit is echter afhankelijk van gemeente tot gemeente.
 • collectief te optimaliseren buitengebied  Je mag er vanuit gaan dat in dit gebied een vetafscheider verplicht is.
 • individueel te optimaliseren buitengebied  Als u een IBA heeft voor de zuivering van uw afvalwater, is er mogelijk geen aparte vetafscheider nodig. De IBA kan al over een ingebouwde vetafscheider beschikken.

 • Twijfel je of je al dan niet een vetafscheider moet plaatsen, neem dan best contact op met jouw gemeente.
   

  Kan ik een vetput zelf installeren? En kies ik dan best voor een bovengrondse of ondergrondse vetput?

  De vetafscheiders van Bollaert zijn gemakkelijk te plaatsen. Ze zijn compact en kunnen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen geïnstalleerd worden. Ze kunnen zowel bovengronds als ondergronds geplaatst worden. Wil je geen graafwerken uitvoeren, dan kan je een bovengrondse vetafscheider kiezen. Sommige modellen kan je installeren onder de spoelbak. Wil je de vetput omwille van hygiënische redenen liever buiten of ondergronds plaatsen, geen nood, ook hiervoor bestaan er gemakkelijk te plaatsen oplossingen.Bollaert heeft verschillende types vetafscheiders met verschillende afmetingen en volumes: Zie ons complete gamma aan vetafscheiders!

  Hoe groot moet een vetafscheider zijn?

  De grootte en de aard van je bedrijf en ook de hoeveelheid vet of olie in het afvalwater, zal bepalen welk volume en welk type vetafscheider je nodig hebt. Een gemiddeld restaurant heeft een vetafscheider nodig van 1000 à 1500 liter. Houd er rekening mee dat de grootte van je vetafscheider zal bepalen hoe vaak je deze moet ledigen. Hoe groter, hoe minder vaak je deze moet ledigen.Twijfel je over de optimale inhoud van jouw vetafscheider, neem gerust contact met ons op . We helpen je graag verder. 

  Hoe moet ik mijn vetput onderhouden?

  Het onderhoud van een vetafscheider is simpel. Op regelmatige tijdstippen de vetput ledigen en reinigen volstaat. Hoe vaak dit moet gebeuren is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en wijst zichzelf doorgaans uit.
  0