Blue Deal: Elke druppel telt

De Vlaamse Regering wil dat we verstandiger omgaan met regenwater en verstrengt daarom de bestaande regels met betrekking tot het opvangen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater. Deze regels kaderen in het programma Blue Deal, een ambitieus plan tegen waterschaarste en droogte. De nieuwe hemelwaterverordening gaat voor particulieren in vanaf 2 oktober 2023. Iedereen die een bouwaanvraag indient vanaf 2 oktober of start met renovatiewerken, moet voldoen aan de voorschriften. De regels hebben onder andere betrekking op het plaatsen van regenwaterputten en de infiltratie van regenwater in de bodem. De overheid wil de afvoer van kostbaar regenwater stoppen en zo de effecten van de klimaatverandering, zoals extreme droogte en zware overstromingen, beter controleren.

Lees meer

De nieuwe hemelwaterverordening geldig vanaf 2 oktober 2023

Overweeg je een waterput of infiltratieput te plaatsen, houd dan zeker rekening met deze nieuwe hemelwaterverordening:


Grotere watertank

Wie bouwt of renoveert is verplicht een regenwaterput te (laten) steken. Het volume van de regenwaterput is afhankelijk van het type woning en het dakoppervlak. Vanaf 2 oktober 2023, zijn de verplichte minimum volumes voor regenwaterputten:

Dakoppervlakte < 80m²

Dakoppervlakte  80m² – 120m²

Dakoppervlakte  120m² – 200m²

Dakoppervlakte > 200m²

Regenwaterput van 5000 liter of meer

Regenwaterput van 7500 liter of meer

Regenwaterput van 10000 liter of meer

Regenwaterput van 20000 liter of meer

Het regenwater moet verplicht gebruikt worden voor het doorspoelen van het toilet, voor de wasmachine, het besproeien van de tuin, auto wassen, … kortom alle toepassingen waar je drinkwater eigenlijk kan vermijden.

Bollaert heeft een uitgebreid gamma ondergrondse en bovengrondse watertanks met verschillende vormen en volumes op voorraad. Hier enkele voorbeelden van regenwaterputten:


Hemelwaterinfiltratie

Zuiver water dat niet kan opgevangen worden met een regenwaterput, wil men zo weinig mogelijk laten afvloeien naar de riolering en moet daarom geïnfiltreerd worden. De overheid wil dat dit bovengronds gebeurt, met de aanleg van bijvoorbeeld groene zones of wadi’s. De overloop van je regenwaterput wordt dan afgevoerd naar die plantenzone waar het water langzaam in de grond kan dringen. Kan je omwille van technische redenen geen bovengrondse infiltratiezone voorzien, dan kan je een uitzondering aanvragen voor een ondergronds infiltratiesysteem met een infiltratieput of bezinkput.

Bollaert heeft een uitgebreid gamma infiltratieputten met verschillende afmetingen en volumes op voorraad. Bekijk hier enkele voorbeelden van infiltratiesystemen:


Extra informatie of advies nodig?

Klik hier om meer te leren over het waterbeleid van de Vlaamse overheid en het programma Blue Deal .

Heb je vragen of wil je advies over regenwatertanks of infiltratiesystemen, aarzel niet ons te contacteren. Wij helpen je graag verder. We zijn telefonisch bereikbaar tijdens de werkuren op het nummer: 09 369 13 81 . Je kan ons ook altijd contacteren via email sales@bollaert.info of ons contactformulier.

Zie ons complete gamma ondergrondse regenwaterputten! Zie ons complete gamma bovengrondse regenwatertanks!
0